• před druhou světovou válkou patřila do horské osady Hadinec, která po poválečném odsunu původních obyvatel zanikla,
  • chalupa se stala majetkem TJ Sokol Malšovice počátkem 50. let 20. století,
  • na leteckých fotografiích z té doby je jasně vidět, že po válce zde stály okolní budovy víceméně nezničené až do počátku let padesátých, ale na leteckých snímcích z roku 1953 jsou už z převážné většiny jen ruiny. Těch několik zbylých budov v té době už mělo nové majitele, v případě této chalupy to byl TJ Sokol Malšovice. A je tomu tak naštěstí dodnes. 

           


 

|        |       |      |     |

X

Right Click

No right click