• před druhou světovou válkou patřila do horské osady Hadinec, která po poválečném odsunu původních obyvatel zanikla,
  • chalupa se stala majetkem TJ Sokol Malšovice počátkem 50. let 20. století,
  • na leteckých fotografiích z té doby je jasně vidět, že po válce zde stály okolní budovy víceméně nezničené až do počátku let padesátých, ale na leteckých snímcích z roku 1953 jsou už z převážné většiny jen ruiny. Těch několik zbylých budov v té době už mělo nové majitele, v případě této chalupy to byl TJ Sokol Malšovice. A je tomu tak naštěstí dodnes. 

           


 

(německy Otterdorf, Ottendorf)

  • toto zvláštní jméno dnes nese jen údolí v Orlických horách, které vede podle stejnojmenného potoka z Vrchní Orlice nahoru, pod Anenský vrch a rekreační oblast v něm,
  • osada Hadinec vznikala v průběhu 17. století na nové a důležité cestě (Císařská cesta, užívané označení podle 2 návštěv císaře Josefa II v kraji) z Rokytnice (Rokitnitz), přes Panské pole (Herrnfeld), Hadinec (Ottendorf), Vysoký kořen (Hohe Wurzel) od Neratova (Bärnwald) a dál do Kladska. Původně cesta vedla kolem starého panského lesa s budovami pouze pro lovecké účely a kolem sklárny, kterou dal postavit Vlk von Kwitkow (1519 - 1648),

Copyright © 2021 - 2023 Jan Cimr & Turistický oddíl TJ Sokol Malšovice, z.s..
Všechna práva k obsahu vyhrazena. Šíření, kopírování a tisk jen s písemným souhlasem.
Zde zveřejněné fotografie jsou uveřejněny s vědomím a souhlasem jejich autorů, kteří jsou u nich uvedeni. Jejich další šíření není povoleno.

X

Right Click

No right click